Viikon byroslavismi: metsämarjat vs. luomumarjat

Metsämarja ei ole luomua kuten ei myöskään villiriista.

Kaikki luonnontuotteet eli metsämarjat, -sienet ja yrtit eivät ole automaattisesti luomua. Ne ovat luomua, jos ne kerätään luomusertifoidusta metsästä. 

Luomussa painottuvat eettiset seikat, kuten luottamus tuotantotapaan, ihmisten ja eläinten hyvinvointiin, maan terveyteen sekä ilman, vesien ja maaperän puhtauteen. Luomun arvomaailmaan kuuluvat myös säästäväisyys ja kierrätys. Aitous, puhtaus ja eettisyys ovat luomun tunnusmerkit kohti terveellisempää maailmaa myös myöhemmille sukupolville.

Vaikka jokainen metsästä poimittu mustikka ei luomua olisikaan, on se hyvää. Byroslavia suosittelee jatkossakin aktiivisesti poimimaan sieniä ja marjoja metsistämme.

Lisää aiheeesta:

Eviran ohje: luonnonmukaiset tuotteet

Onko mustikka luomua?